Przedszkole LAFI Leśnica

Zajęcia przyrodnicze

Z pasji do natury

przekazujemy wiedzę!

Piramida uczenia się określa, że zapamiętujemy:

• 10% tego, co czytamy
• 20% tego, co słyszymy
• 30% tego, co widzimy
• 50% tego, co widzimy i słyszymy
• 70% tego, co sami mówimy
• 90% tego, co sami robimy

Nasze zajęcia nigdy nie są nudne!!!

 

Realizowane przez na zajęcia mają na celu:
• zapoznanie dzieci z różnorodnością przyrodniczą w ich otoczeniu
• rozwój empatii w stosunku do środowiska przyrodniczego
• kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody

Podczas zajęć dzieci nauczą się:
• obserwować przyrodę okiem badacza
• formułować i wyciągać wnioski

Dzieci mają do wykorzystania różne materiały dydaktyczne dostosowane z osobna do każdego z przerabianych zagadnień. Metoda „demonstracyjna” góruje nad „podającą” formą zajęć. W procesie poznania najkorzystniejszy jest taki dobór środków, który umożliwia bezpośredni kontakt i włącza wszystkie zmysły dziecka. Poprzez porównanie, obserwację i eksperymentowanie dzieci uczą się wnioskować, zdobywać umysłowe i praktyczne umiejętności.

W doborze środków dydaktycznych kierujemy się zasadą, że ich niedobór ma niekorzystny wpływ na proces poznawczy. Zajęcia są prowadzone bez stosowania „transmisyjnego modelu edukacji”, w którym nauczyciel przekazuje „ukrzesłowionym” dzieciom wiedzę, gdyż stosując takie podejście, dziecko pozostaje w relacji tylko z nauczycielem.

Call Now Button